Als werkgever in de bouw of infra weet u het als geen ander: de komende jaren dreigt er een flink tekort aan goed geschoold middenkaderpersoneel. In het bedrijfsleven is behoefte aan jonge professionals die zelfstandig kunnen werken en die naast goede moderne technische vaardigheden, beschikken over organisatietalent, planningsvaardigheden en goed ontwikkelde ‘soft skills’. De opleiding Bouw mbo+ leidt deze mensen voor u op.

Soraya, aannemer:

“Ik krijg potentiele werknemers die ik direct kan inzetten.”


Samen intensief opleiden
Wat vragen wij aan u