Samen intensief opleiden

Bouw mbo+ (mbo niveau 4) is een samenwerking tussen Bouwmensen Zuid-Holland Zuid en het ROC Da Vinci College. De opleiding is expliciet gericht op het opleiden van middenkaderpersoneel voor bouw- en infra-bedrijven, architectenbureaus, adviesbureaus, ontwerp- en ingenieursbureaus, gemeenten, waterschappen en andere bedrijven in de sector. Deze nieuwe opleiding is een combinatie van een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en een Beroeps Begeleide Leerweg (BBL) en heeft de volgende kenmerken:

Werkveldcommissie Bouw en Infra
De werkveldcommissie Bouw en Infra participeert in de opleiding. In de werkveldcommissie worden afspraken gemaakt over onderwerpen die de opleiding versterken. Denk hierbij aan gastlessen, nieuwe marktontwikkelingen, excursies, innovaties en de inhoud van het opleidingsprogramma.

In de werkveldcommissie participeren bedrijven uit de bouw –en infrasector, en een vertegenwoordiging van het ROC Da Vinci College en Bouwmensen Zuid-Holland Zuid.


U zoekt jonge mensen met bouwambitie
Wat vragen wij aan u